Casa in chirie de la ANL ce conditii trebuie sa indeplinesti

Data 14/12/2016
Sursa: Click aici

Te afli în căutarea unui locuințe de închiriat, dar ți se pare că prețurile solicitate de proprietari sunt prea mari pentru posibilitățile tale financiare? Unitățile locative construite de Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) în cadrul programului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii” pot reprezenta, datorită prețurilor accesibile, o alternativă atractivă pentru mulți potențiali chiriași. Acestea nu sunt accesibile însă tuturor. Iată care sunt condițiile generale de participare la program:
1. Ești major, dar nu ai împlinit încă 35 de ani:

Potrivit informațiilor de pe site-ul ANL, programul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin ANL. Tinerii care și-au depus dosarele și care au împlinit între timp 35 de ani, fără a beneficia încă de o astfel de locuință pot primi repartiții în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.
2. Să nu ai/să fi avut o altă locuință:

O condiție eliminatorie pentru acest program este ca titularul cererii şi membrii familiei acestuia (soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia) să nu deţină – şi să nu fi deţinut – o altă locuinţă în proprietate. (Această restricţie nu are însă în vedere locuinţele înstrăinate în cadrul unui partaj sau casele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură.) De asemenea, solicitantul nu trebuie să fi fost beneficiarul unei alte unități locative cu chirie, proprietate de stat, în aceeaşi localitate în care solicită locuinţa. (Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti şi nici chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari.)
3. Ai locul de muncă în localitatea unde vrei să închiriezi:

Un alt criteriu de calificare pentru programul Locuinţe pentru Tineri este ca titularul cererii să îşi desfăşoare activitatea în localitatea în care dorește să închirieze o locuinţă construită prin ANL. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerinţă se va stabili de consiliile locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP). Există, de asemenea, posibilitatea extinderii acestei cuprinderi teritoriale şi în afara localităţii în care s-a solicitat locuinţa, în cazuri motivate de existenţa unor platforme industriale, puncte de lucru ale unor unităţi economice din localitate, aşezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime sau fluviale, unităţi turistice, cultural-sportive şi de agrement etc.

Dacă întrunești condițiile de mai sus, următorul pas este să mergi la primăria localității în care dorești să închiriezi o locuință (sau la primăria de sector, în cazul municipiului București) pentru a te înscrie în program. Cererile sunt depuse doar la primării, de unde poți obține toate informațiile necesare.
Criterii de punctare a cererilor

De menționat este că, pentru procesarea solicitărilor, reprezentanții ANL vor avea în vedere o serie de criterii de punctare, în funcție de factori precum: situaţia locativă actuală a solicitantului (dacă este chiriaş sau tolerat în spaţiu, de ce suprafaţă locuibilă dispune); starea civilă a acestuia (căsătorit sau nu, numărul de copii aflaţi în întreţinere); starea de sănătate; nivelul de studii sau pregătire profesională; situaţii sociale sau locative deosebite (tineri care provin din case de ocrotire socială, care au adoptat copii sau persoane evacuate din case naţionalizate). După stabilirea punctajului aferent fiecărui solicitant în parte, locuinţele destinate închirierii vor fi repartizate în limita stocului disponibil. „Autorităţile publice locale repartizează tinerilor aceste locuinţe, în funcție de ordinea stabilită prin listele de prioritate întocmite în baza prevederilor legale și în limita fondului locativ disponibil în acest scop”, explică oficialii ANL.
Inapoi la stiri